ihtidâ


ihtidâ
(A.)
[ اﺪﺘها ]
hidayete erme, müslüman olma.
♦ ihtidâ etmek hidayete ermek, müslüman olmak.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • ihtida — is., din b., esk., Ar. ihtidāˀ Başka bir dinden çıkıp Müslüman olma …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İHTİDA — Hidayete ermek. Delâlet ve irşadı kabul edip doğru yola girmek. Allah a ve Resül ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimize iman etmek. * Başkasına tekaddüm etmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İHTİDA' — Tevazu, alçak gönüllülük, mahviyet, mütevazilik …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • başkarmak — başarmak, ucuna varmak, idare etmek, baş etmek, ihtida etmek, yol göstermek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • MEHDİ — Hidâyete eren veya hidayete vesile olan. Sâhib üz zaman. Hususi ve şahsi bir tarzda Allah ın hidayetine mazhar olan, kendisine Cenâb ı Hak tarafından yol gösterilen mânasınadır. Bu kelime ihtida etmiş olanlar için de kullanılmıştır. Mehdi yi… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük